Wettelijke Kennisgeving

ONZE GEGEVENS


De website bike-parts-sym.nl de wordt uitgegeven door:

Bike Parts SPRL
Lokerenbaan 120
9240 Zele
BELGIUM

Publicatie directeur: Johan Geerinck
BTW-nummer: BE 0448979445

U vindt onze gegevens in het contactgedeelte.

Bike-parts-sym.nl wordt gehost door OVH, 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk.


DE INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEID


We doen er alles aan om de nauwkeurigheid en actualisering van de informatie op bike-parts-sym.nl te garanderen en behouden ons het recht voor om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen wij de juistheid van de inhoud van bike-parts-sym.nl op geen enkele wijze garanderen en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.


JE PERSOONLIJKE GEGEVENS


U kunt www.bike-parts-sym.nl bezoeken zonder dat u persoonlijke informatie over uzelf hoeft te verstrekken. Voor elke vraag of bestelling hebben we echter informatie nodig om uw vraag of bestelling te kunnen verwerken.

Voor meer informatie over het verzamelen van uw persoonlijke gegevens, zie ons Privacyverklaring.


COPYRIGHT


De volledige inhoud van bike-parts-sym.nl, inclusief teksten, foto"s, domeinnamen, databanken enz. is onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten en kan als zodanig niet worden gereproduceerd zonder toestemming van de rechthebbenden.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze inhoud, op welk medium dan ook, is ten strengste verboden.


Deze Wettelijke Kennisgeving zijn onderworpen aan de wetgeving van het België. Elk geschil dat geen minnelijke oplossing heeft gevonden, valt onder de bevoegdheid van de Belg rechtbanken. Als de gewone verblijfplaats van de koper zich in een land van de Europese Unie bevindt, geniet hij ook de rechten die hem beschermen op grond van de dwingende bepalingen van de wet die van toepassing is in zijn land van verblijf.

Deze Wettelijke Kennisgeving is beschikbaar in het Nederlands en in verschillende andere talen. In geval van twijfel is de Engelse versie relevant voor de interpretatie.

De Europese Commissie heeft een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht om de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers in de Europese Unie overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 te vergemakkelijken. Het platform is toegankelijk door op onderstaande link te klikken

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Het e-mailadres van de Verkoper is vereist op dit platform, klik hier om het te zien.